Giới thiệu

Hóa đơn điện tử là giải pháp tất yếu và thay thế hoàn toàn hóa đơn giấy
Hóa đơn Bách Khoa thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thiết bị điện - điện tử Bách Khoa theo Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả số 005/2020/QTG ngày 02/01/2020 của Cục Bản quyền Tác giả.