2.6 Cài đặt công cụ ký

Xem video hướng dẫn tại đây:

 • Tải và cài đặt tệp công cụ kết nối với chữ ký số

  • Sử dụng tài khoản admin để đăng nhập vào phần mềm

  • Chọn Hệ thống/Công cụ ký

  • Chọn biểu tượng “Tải công cụ ký”

Đối với khách hàng sử dụng website tạo riêng để truy cập phần mềm

 • Tệp tải xuống có tên là “Chu_ky_so”

 • Lưu tệp tải xuống thư mục bất kỳ để thuận tiện cho việc tìm kiếm sau này

 • Giải nén tệp và chạy tệp có tên “USB-Token-BILL”

 • Sau khi chạy tệp có tên “USB-Token-BILL” thành công thì máy tính sẽ báo:

Lưu ý: Tệp có tên “USB-Token-BILL” chỉ cần chạy 1 lần duy nhất khi bắt đầu sử dụng phần mềm

Đối với khách hàng sử dụng website hoadonbachkhoa.pmbk.vn để truy cập phần mềm:

  • File tải xuống có tên là “BK-Invoice.msi”

  • Lưu file tải xuống thư mục bất kỳ để thuận tiện cho việc tìm kiếm sau này

  • Chạy file có tên “BK-Invoice.msi”

  • Lưu ý: Đối với window 10 nếu chạy file cài đặt mà bị chặn bởi windows thì chọn: More info/Run anyway

 • Trong trường hợp không phát sinh lỗi trên hoặc đã xử lý, thì thực hiện các thao tác tiếp theo như sau:

 • Sau khi cài đặt thành công thì thiết bị sẽ báo:

 • Lưu ý: File “BK-Invoice.msi” chạy chỉ cần cài 1 lần duy nhất khi bắt đầu sử dụng phần mềm

Khai báo thông tin và hoàn thành thao tác cài đặt công cụ ký

 • Chọn biểu tượng ở góc phải bên dưới màn hình, sau đó kích đúp chuột

Lưu ý: Nếu thiết bị người dùng hiện thông báo thiết bị chưa cài đặt Net Framework thì truy cập vào link: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42642 và làm theo hướng dẫn để cài đặt bổ sung

 • Giao diện mới mở ra, chọn Sign/Token USB và khai báo thông tin

 • Tại dòng 1.URL:

  • Đối với khách hàng sử dụng website tạo riêng để truy cập phần mềm thì khai báo tên website tạo riêng

  • Đối với khách hàng sử dụng website https://hoadonbachkhoa.pmbk.vn/ để truy cập phần mềm khai báo mã số thuế doanh nghiệp của khách hàng

 • Tại dòng 2.Serial Token: Chọn biểu tượng , chọn chữ ký số dùng để ký trong danh sách các chữ ký số đã cài đặt trên máy tính.

 • Chọn xong, nhấn OK.

 • Khai báo xong, nhấn Add

 • Lưu ý:

  • Nếu xóa chữ ký số thiết lập thì chọn chữ ký số cần xóa, sau đó chọn Sign/ Del Token

  • Nếu thêm chữ ký số tiếp theo thì thao tác tương tự các thao tác như thêm chữ ký số đầu tiên